2011-06-28

"Ur balans"

Det var först när jag läste boken ”Ur Balans” av "Alexander Perski" som jag fått låna av min granne som jag accepterade att jag gått in i väggen. Eller dansat in i den ;-) Jag fixade genast ett eget ex (som jag redan lånat ut till en annan obalanserad vän). Så om du känt dig som jag och bara letat fysiska fel utan att kanske vilja inse att det psykiska också spelar in så tycker jag att du ska läsa den här boken. Helst igår!!! Det var en riktig käftsmäll och ögonöppnare att man faktiskt kan DÖ av stressrelaterade symptom!
"Ur balans Stress och utbrändhet är ingen modefluga. Det stora utrymme ämnet har fått under senare år avspeglar snarare en dramatisk förändring i vårt samhälle. Det anser stressforskare Aleksander Perski, som i sin nya bok "Ur Balans" beskriver hur vi ska hantera de nya krav som ställs på oss. Stress kan vara livsfarligt Överaktivering, djup trötthet eller olustkänslor är tidiga tecken på allvarlig stress. Går det för långt kan tillståndet vara livsfarligt. I "Ur balans" finns historien om Barbro, 35, som hittades död hemma på köksgolvet med pennan kvar i handen och almanackan på bordet redo att fyllas i, och berättelsen om mentalskötaren Jesper, 27, som somnade en förmiddag och aldrig vaknade igen. Livet som projekt När den nya kommunikationstekniken slog igenom i full skala i början av 90-talet förändrades våra livs- och arbetsvillkor. Tidspress och informationsmängd ökade. Vi ska numera i högre grad anpassa oss, vara flexibla och acceptera att livet består av en serie korta projekt snarare än ett livslångt engagemang. Omställningen i den offentliga sektorn där medmänskliga aktiviteter plötsligt blivit prissatta har även det lett till att många lever på gränsen till stressammanbrott. Samma fenomen uppmärksammades vid förra sekelskiftet när den industriella revolutionen tog fart. Sjuka kostar 90 miljarder per år Priset vi betalar är högt. Ny forskning visar att långvarig stressexponering kan bidra till hjärtkärlsjukdomar, muskelsjukdomar och depression. I Sverige blir allt fler långtidssjukskrivna. I dag är fler sjukskrivna än utan jobb och för åtta av tio är diagnosen smärta i kropp eller själ. Det kostar samhället 90 miljarder varje år. Vi missbrukar vår tid I "Ur balans" berättar Aleksander Perski om hur vi missbrukar vår tid och varför obalansen kan vara livsfarlig. Han beskriver varför de som lever på gränsen blir nedstämda och djuptrötta, vad som händer i kroppen när sammanbrottet är ett faktum, varför det kan ta flera år innan kraften kommer tillbaka och hur vi kan skydda oss genom sömn, kärlek och egen tid. Oroliga kan dessutom använda de checklistor som används på Karolinska institutets stressklinik för att avgöra om någon är i riskzonen. I ett samhälle som slutat ta hänsyn till människan ger Ur balans insikt i sjukdomsförloppet och visar vägen tillbaka till ett liv i balans."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar