2011-05-03

Vad gör jag på Stresshanteringsgruppen?

Under sex torsdagseftermiddagar kommer jag att gå en stresshanteringsgrupp!
Målsättning för kursen i stresshantering:
 • Att lära sig avspänning
 • Att lära sig olika sätt att hantera stress
 • Att få ett mer konstruktivt och positivt tänkande
 • Att få färre fysiska och psykiska överreaktioner
 • Att få ökad självkänsla
 • Att få vilja och styrka att ändra sig och få kontroll över sitt liv
 • Att återfå livsglädjen
Kursens innehåll:
 • Kunskap om stressens natur
 • Orsak till stress och symtom
 • Olika sätt att hantera stress
 • Avspänning - liggande, sittande, stående och Qi Gong (prova på)
 • Målinriktad mental träning och affirmationer
 • Positivt tänkande, självbild, självförtroende
 • Diskussioner - för att förankra teorin i vardagen och lättare finna problemlösningar
I kursen ingår även information samt råd om:
 • Andningsteknik
 • Sömn
 • Spänningar, käkar, tunga
 • Hållning

  Känslan av stress är betydligt mer komplex än den mätbara mängd saker vi har att göra.
  Individens tankar och personlighet har stor betydelse.
  Därför har kursen ett fördjupat innehåll.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar