2010-11-19

Simple as that?

Dietisten: Du har bara en kropp
Jag: Och ett liv

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar